[x]Sulge
või

Logi sisse
Kontrollkood:
meiemaa.ee
Kolmapäev, 12. august 2020  |  Logi sisse
Otsing
Sisesta otsingusõna
Sisukord

Reklaam
Arhiiv
eelmine kuu
august 2020
järgmine kuu
E T K N R L P
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Päevateema

Eakate aktiveerimine ja toetamine Saaremaa vallas (2)
Autor: Janne Mets, sotsiaalteaduse magistri kraad, Kuressaare Hoolekanne sotsiaaltöötaja
Esmaspäev, 11. november 2019.

Loe kommentaare | Kommenteeri

Eakate osakaal kogu rahvastikust kasvab iga aastaga ning vananeva elanikkonna aktiivsus on oluline lähtuvalt tööhõive-, sotsiaal-, tervishoiu- kui ka hariduspoliitika edendamise seisukohast.

Tervisliku ja aktiivsena vananemise edendamine ning eakate vajaduste rahuldamiseks vajalike süsteemide ja teenuste arendamine on usaldusväärne investeering tulevikku, kus vanemaealistel inimestel on vabadus elada oma elu nende enda väärtuste põhiselt.

Minu magistritöö eesmärgiks oli uurida ja välja selgitada, millised on eakate võimalused aktiivsena vananemiseks ja osalemiseks ühiskonnaelus Saaremaa vallas, milliseid võimalusi Saaremaa vald aktiivsena vananemiseks pakub ning millist kõrvalabi eakad veel vajavad ja soovivad.

Seoses demograafiliste muutustega, milleks on elanikkonna vananemine ja noorte väljaränne Saaremaalt mandrile või välismaale, on kasvamas üksikute eakate osakaal kogu vallas, sh kogu maakonnas. Eelmainituga seoses kasvab eakate aktiveerimise ja toetamise vajadus eakatele pakutavate teenustega. Oluline on vananemine aktiivsena ja terve ühiskonnaliikmena, et saaksime pikendada enda tervena elatud eluaastaid.

Võttes arvesse eakate soove ja ettepanekuid, andis läbiviidud uurimustöö aluse määratleda osaliselt vajadused eakatele mõeldud teenuste arendamiseks sotsiaalvaldkonnas ning esitada ettepanekuid valla arengukavasse.

Töö teoreetilises osas andsin ülevaate vananemist puudutavast hetkeolukorrast- statistilistest näitajatest, vananemisega seotud olulisematest õigusaktidest ja strateegiatest; aktiivsena vananemise- ning heaoluteooriatest ja teooriate seostest aktiivsena vananemisega; samuti ülevaate aktiivsena vananemist toetavatest tegevustest.

Töö empiirilise osa ehk uurimuse viisin läbi kvalitatiivset uurimismeetodit kasutades poolstruktureeritud avatud küsimustega intervjuude kaudu kuuekümne seitsme Saaremaa vallas enamasti üksinda elava 70-aastase või vanema eakaga ning kahe Saaremaa vallavalitsuse eksperdiga.

Erinevad võimalused

Uurimistöö tulemustest selgus, et Saaremaa valla eakatel on aktiivsena vananemiseks mitmesuguseid erinevaid võimalusi.

Eakate arvates on aktiivsena vananemine seotud kõige enam tervisliku seisundiga ja inimese enda sotsiaalsusega. Eakad tunnevad puudust koordinaatorist, kes toetaks nende tegevust vallavalitsuses, samuti mitmetest teenustest, muudest toetavatest tegevustest ja informatsiooni liikumisest.

Uurimistööle tuginedes olen koostatava Saaremaa valla arengukava 2019–2030 raames esitanud Saaremaa vallavalitsusele ettepanekud eakate aktiivsena vananemist toetavate tegevuste ja teenuste parendamiseks ning arendamiseks.
Et saada vastused magistritöös püstitatud küsimustele, uurisin põgusalt eakate tervislikku seisundit ja sotsiaalset heaolu, osalemisaktiivsust ühiskonna- ja tööelus ning muudes erinevates tegevustes.

Eakate toimetuleku- ja teenuste parendamise eesmärgil uurisin nende soove ja küsisin ettepanekuid vallavalituse tööle. Analüüsisin ka valla arengukava sotsiaalkaitse valdkonda puudutavat osa, sh eakate aktiivsena vananemist puudutavat teemat.

Lähtuvalt teooriast ja uurimistöö eesmärgist sain vastused eelnevalt püstitatud uurimisküsimustele, mis olid järgmised: millised võimalused on Saaremaa vallas eakate ühiskonnaelus osalemiseks ja aktiivsena vananemiseks; kuidas saab kohalik omavalitsus kaasa aidata eakate aktiivses osalemises ühiskonnaelus; milliseid eakate toetamiseks vajalikke meetmeid peaks lisaks olemasolevatele juurde pakkuma.

Empiirilise uurimuse viisin läbi perioodil jaanuar kuni aprill 2019 kvalitatiivset uurimismeetodit kasutades. Poolstruktureeritud intervjuude ja dokumendianalüüsi tulemusena olen töös käsitlenud eakate endi vajadusi ja aktiivsena vananemise võimalusi Saaremaa vallas.

Soov olla kasulik

Magistritöö raames läbiviidud uuringust selgus, et vastajate hulgas on enamasti igaühel mingi hobi ja tegevus, millega enda päeva sisustatakse. Eakad soovivad olla kasulikud ja vajalikud ning pärast aktiivse tööelu lõppemist on nad jätkanud endiste hobidega tegelemist ja/või uute põnevate tegevuste õppimist. Pensionile jäädes on loomulik, et tavalise tööpäeva jooksul varem tehtud tööalastest tegevustest tuntakse puudust ning eakad otsivad tegevusi, mis hoiaks neid hõivatuna vähemalt mingi osa päevast.

Tervisedendus ja haigusi ennetav käitumine on oluline igaühe jaoks. Tervislik seisund uuringus osalenute hulgas on üldjuhul hea, nad saavad endaga praegu ise hakkama, kuid vahel on vajadus kõrvalabi järele. Kõrvalabi või tuge võib vaja minna hooajaliselt, nt küttepuude varumisel ja ladumisel, abistamisel aiatöödel (nt muruniitmisel), eluaseme remonditööde tegemisel või tubades kardinate vahetamisel.

Tervise halvenedes kasvab meditsiinilise abi vajadus aktiivravi või ravimite tarbimise osas ning üldine toimetulek kui ka füüsiline ja vaimne aktiivsus nõrgeneb. Sellisel juhul saab probleemiks ka materiaalne olukord, mis on mõjutatud tervise halvenemisega seotud näitajatest.

Eriti keeruliseks kujuneb materiaalne olukord just üksinda elavate mittetöötavate eakate hulgas. Uuringus osalenute hulgas oli töötavaid ja pensionilisa teenivaid eakaid seitse respondenti kuuekümne seitsmest.

Üksikute eakate sotsiaalsel ja emotsionaalsel toimetulekul omavad olulist rolli lähisuhted. Enamus uuringus osalenud respondentidest suhtleb tihedalt enda laste ja lastelastega. Koos korraldatakse mitmesuguseid perekonnaüritusi, peetakse sünnipäevi, käiakse võimalusel reisidel Eestis ja ka välisriikides. Respondentide hulgast ei tulnud välja neid, kes end praegu üksikuna tunneksid kuna arvati, et tegevust jätkub ja üksindust ei ole aega tunda. Pigem tuntakse end õnnetuna, kui igatsetakse surnud lähedasi või hetkedel, kui seistakse sõprade kirstu juures.

Tihe suhtlus lähedaste- ja sõpradega ei lase end üksikuna tunda, tuntakse elust rõõmu ning elu tundub huvitav ja põnev. Oodatakse lapsi ja lapselapsi ning aeg möödub kiiresti.

Tuntakse puudust sellest, et enne valdade ühinemist oli vallavalitsuse sotsiaaltöötajal rohkem aega pühenduda ka eakatele. Praegu tuntakse end kõrvalejäätuna ning tõrjutuna.

Uute asjade õppimine on suurepärane võimalus hoida meel ja keha aktiivsena. Õppimisel on suur roll eakate õnnelikuna, tervena ja aktiivsena hoidmisel.
Uuringust selgus, et maainimestel on keeruline endale õppimisvõimalusi lubada, sest enamus enesearendamise- ja juurdeõppimise kohad on linnainimesele paremini kättesaadavad. Soovitakse, et leitakse maapiirkonnas elavatele eakatele erinevaid vabaaja- ja sportlike tegevuste paikasid, kus ühiselt saaks kursuseid, koolitusi, sportlikke tegevusi korraldada ja tegevustes osaleda. Soovitakse osaleda ka erinevates keeleõppeprogrammides.

Vajadust arvutiõppe järele mainis suur osa uuringus osalejatest, sest igapäevaelu areneb ja arvutikasutamise oskus on muutunud paratamatuks.
Kuna otseselt tervisespordiga tegelevad vähesed eakad, siis liikumisega mitmes erinevas variatsioonis tegelevad pea kõik uuringus osalejad. Uuringus osalenud andsid teada, et soovivad katsetada erinevaid spordialasid, kui keegi neid alguses õpetaks (nt golf, ketasgolf, kepikõnd, välitreeningseadmed, rulluisutamine).

Vabatahtlik töö sobib hästi selliseks tegevuseks, mis võiks pakkuda suurt kasu nii eakatele endile kui kogukonnale, kuid uuringu käigus selgus, et ei olda kursis, milliseid töid ja tegevusi vabatahtlikele pakutakse. Seega oleks eakate hulgas vabatahtliku tööga tegelejaid rohkem, kui vastav informatsioon jõuaks sihtgrupini õige kanali kaudu. Tuntakse puudust vabatahtlike koordinaatorist, kes tegeleks tegevuste leidmisega ja eakate suunamisega kogu vallas.

Pakutud lahendused

Sotsiaalteenuste osas pakkusid eakad välja mitmeid lahendusi vaimse ja füüsilise toimetuleku toetamiseks. Näiteks mainiti, et päevakeskuse teenust pakutakse vaid Kuressaares ning väljaspool Kuressaaret, praegustes teenuskeskusetes oleks päevakeskus ja seal pakutavad esmavajalikud teenused eakatele hädavajalikud ja arendamist väärt.

Valla allasutuse Kuressaare Hoolekande töötajate poolt osutatakse koduteenuseid Kuressaare linnas kui ka maapiirkonnas, kuid tõenäoliselt suureneb teenusesaajate hulk veelgi kuna eakate, sh üksinda elavate eakate hulk kasvab. Eakate arvu ja terviseprobleemide kasvades suureneb kindlasti vajadus ka sotsiaaltransporditeenuse järele.

Uuringust selgus, et Kuressaare linna ja Saare maakonna ühistranspordi tasuta kasutamise teenuse eest on respondendid vallavalitsusele väga tänulikud ning kasutavad seda usinalt liikumiseks ühest saare otsast teise ja naabervalda Muhu saarele. Mainiti, et tänu sellisele võimalusele on eakad hakanud tihedamini omavahel suhtlema; erinevate uute bussiliinide käivitamine on parandanud võimalusi nt surnuaial käimiseks ja maapiirkonnas toimuvatel üritustel osalemiseks.

Uuringus toodi välja vajadus eakate teenusmaja järele, võttes eeskuju naaberriigi pealinnast Helsingist ning Tallinnasse planeeritavatest samalaadsetest projektidest.

Toodi välja seltsidaamiteenuse ja hingehoiuteenuse vajadus, mitmed pakkusid välja, et eakad, nt endised pedagoogid, võiksid olla tugiisikud õpiraskustega õpilastele.

Eelnimetatud teenused võiksid olla need teenused, mida saaks realiseerida ka vabatahtliku tegevuse kaudu.

Et kohalik omavalitsus ametlikult tunnustataks vanusepõhist lähenemist, peaks kohalik omavalitsus võtma kohustuseks töötama selle nimel, et kujundada vanusesõbralikku ühiskonda ja tõsta vanemaealiste elukvaliteeti kogu vallas, võimaldades kõigile elanikele turvaline, tervislik ja heaolu võimaldav vananemise paik.

Tuginedes magistritöö uurimustulemustele ja eakate vajadustele, toon siinkohal välja järgmised eakate ettepanekud, mis on osaliselt juba ka valla arengukava täiendamise debattide käigus vallavalitsusele edastatud: täiendada sotsiaal- ja kultuuritöötajate teadmisi aktiivsena vananemisest; kaasata eakaid koostööle; hoida üksinda elavad eakad sotsiaaltöötegijate vaateväljas, korraldada eakate kodukülastusi ning kodukülastuste käigus hinnata eaka abivajadust; leida võimalused eakate koordinaatori leidmiseks, kes kogu valla piires ühtsetel alustel oleks võimeline eakate tegevust eestvedama, sh eakaid erineval moel aktiveerima, kogukonnaliikmeid ja vabatahtlikke kaasama, rahastusallikaid leidma ning üle valla eakate tegevusest ülevaadet omama; maapiirkonnas arendada eakatele mõeldud erinevaid vabaaja- ja sportlikke tegevusi; leida võimalused ja vahendid päevakeskuste ja päevakeskuseteenuste arendamiseks, nt teenuskeskuste juurde; leida rahalised vahendid eakate teenusmaja(de) püstitamiseks teiste riikide eeskujul; leida võimalusi ja vahendeid eakate koolitamiseks ja erinevate kursuste korraldamiseks väljaspool Kuressaare linna, maapiirkonnas; leida võimalused eakate informeerimiseks vabatahtlikust tegevusest, eakate võrgustikest;arendada järgmisi puuduolevaid teenuseid eakatele: seltsidaamiteenus, hingehoiuteenus, õppimisraskustega õpilastele eakate (pedagoogide) kaasabil tugiisikuteenus, eakate toitumisnõustamise teenus, pisiremonditeenus, muruniitmise teenus;uute teenuste disainimisel, ehitiste ja rajatiste projekteerimisel ja kohandamisel leida lahendusi, mis sobivad võimalikult laiale sihtgrupile, mis teevad igapäevaelu lihtsamaks ja kvaliteetsemaks (pidades silmas universaaldisaini põhimõtteid).

Uurimustulemuste põhjal võib kokkuvõttes öelda, et aktiivsena vananemise juures on kuldvõtmeteks positiivne ellusuhtumine, enese aktiivsena hoidmine erinevates tegevustes, soov elada tervena, suhtlemine lähedastega ja heade tuttavatega, enda keha ja vaimu hoidmine erksana elukestvas õppes, tööhõives või vabatahtlikus töös ning vaimse ja füüsilise toimetuleku toetamiseks vajalike teenuste olemasolu.

Aktiivsena vananemist kõigile!

Täna loetuimad
Vald tunnustas väärikaid pulmapaare
Uinunud juht rammis jõepiiret
Kunstnik Endla Tuutma hukkus liiklusõnnetuses
EKRE Šveitsi juust
Kuressaares tähistatakse Eesti looduskaitse sünnipäeva
Incapi praktikale koroonaviiruse kiuste
Orissaare hoovikohvikud pakkusid erinevaid maitseid
Vilsandi tuletorni külastajad lähiajal ei pääse
Minister Lukas: kriisiabi on läinud Saaremaal asja ette
TS Laevad asub uut juhti otsima
Eesti Looduse Päeva tähistatakse tänavu Saaremaal
Looduse Omnibuss toob mandrirahva looduse päevale
JUHTKIRI - Kui kahest saab üks
Mihkel Poll mängis ritsikatega võidu
Jacqueline Putnik sai Eesti Meistrivõistlustel 6. koha
Nädala loetavuse top 5
Maakonnas viirus tagasi (36)
Prügijama jätkub Saaremaal täie rinnaga (11)
Tänavale kostev riid võib tuua politseivisiidi (16)
Ilutulestik häiris elanikke  (12)
Postiteenus läheb üha kitsimaks (12)
Kommentaarid
JUHTKIRI - Prügiprobleemi vaevad (13)
Täpsustus (6)
Madu toodi puu otsast alla  (5)
Ohvri tuttav: teipijad olid hoopis mulle võlgu (254)
Prügijama jätkub Saaremaal täie rinnaga (11)
Ilutulestik häiris elanikke  (12)
Maakonnas viirus tagasi (36)
Saaremaal vohab sinivetikas (4)
Postiteenus läheb üha kitsimaks (12)
Tänavale kostev riid võib tuua politseivisiidi (16)
Kasulikud viited
praamid.ee
Hiiu Leht
Saare Maavalitsus
Kuressaare linn
www.saaremaa.ee
e-riik
Ilm Kuressaares
Kuressaare Sõnumid
Ruhnlase blogi
Eesti Ajalehtede Liit
Saada vihje või teade
Tekst:
See on vajalik selleks, et veebirobotid ei saaks selle vormi kaudu meile automaatselt rämpsposti saata.
Sisesta sümbolid, mida pildil näed:
Sinu e-post (ei ole kohustuslik):
Meie Maa usaldab oma lugejaid ja ootab kõigilt vihjeid või teateid huvipakkuvate või murettekitavate sündmuste või teemade kohta. Saada vihje või teade siit ja võib-olla just Sinu info põhjal ilmub peatselt lugu Meie Maas. Vihje või teate saatja võib jääda anonüümseks.


Copyright © Saaremaa Raadio OÜ, 2020. Kõik õigused kaitstud